KurzFyzioterapie u pacientů
s míšní lézí

pořádá Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Centrem Paraple, o.p.s.

odborným garantem kurzu je primář Spinální jednotky
FN v Motole doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.


Kurz je určen

 • fyzioterapeutům, kteří již mají spinálního pacienta v péči
  (v ambulanci nebo na lůžkovém oddělení)
 • novým kolegům ze specializovaných pracovišť
  (spinální jednotky, rehabilitační ústavy)

pokud váháte, zda vám kurz ještě něco přinese, nebo jste již s vlastními zkušenostmi dále za obsahem kurzu, pak vězte, že náš odhad pro účast na kurzu je doba praxe se spinálními pacienty maximálně 1,5 roku

Cíl kurzu

 • ztratit ostych před vozíkem
 • pochopit specifika spinálního poranění
 • seznámit se s nejdůležitějšími riziky u chronických pacientů po poranění míchy
 • získat inspiraci pro vyšetření a terapii
 • získat inspiraci pro stanovení cíle terapie


začátek roku 2019
bude upřesněno
Centrum Paraple
Ovčárská 471, Praha - Malešice     (mapa)
3.000,- Kč
Informace pro platbu naleznete dole

Program

... dočkejte času ...

Kurz připravují

Mgr. Zuzana Hlinková

Magisterské studium fyzioterapie ukončila na 2.LF UK a FN v Motole v roce 2008. Krátce poté nastoupila na Kliniku rehabilitace a TVL ve FN v Motole, od r. 2009 pracuje v rámci této kliniky na Spinální jednotce. Kromě práce fyzioterapeutky se podílí na výuce studentů fyzioterapie a studentů všeobecného lékařství.

Absolvovala kurzy EMSCI ASIA/ISNCSCI Instructional Course in Heidelberg (2013), Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (2012), Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (2010), Medical Taping Concept (2010), STEPS: Principy sezení a správného držení těla, Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému (2009), Vývojová kineziologie v manuální medicíně (2009).

Je spoluautorkou několika odborných publikací se spinální problematikou. Od roku 2013 se podílí na pořádání a přednášení na Kurzu vyšetření spinálního pacienta.

Mgr. Lenka Honzátková, DiS.

V roce 1998 ukončila vyšší odborné studium fyzioterapie, na které navázala magisterským studiem v oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (2004). V letech 1998-2000 byla zaměstnána jako fyzioterapeutka v Dětské léčebně Janské Lázně. V Centru Paraple působí od roku 1998. Původně pracovala jako fyzioterapeut, od roku 2008 jako pohybový terapeut a od roku 2016 jako metodik spinální problematiky. Dlouhodobě se věnuje oblasti  zdravého životního stylu osob po míšním poranění. Podílí se na výuce studentů fyzioterapie a studentů aplikované sportovní výchovy a sportu u osob se specifickými ptořebami.

Absolvovala kurzy Posilování a strečink ve fyzioterapii (2014) , Výživa v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění (2014), Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů (2002), Vyšetření a léčba hybných poruch na bázi vývojové kineziologie (1998).

Mgr. Bc. Hana Melicharová

V roce 2009 vystudovala Ergoterapii na Fakultě zdravotnických studií (ZČU v Plzni), v roce 2012 dokončila bakalářské studium fyzioterapie a v roce 2014 dokončila magisterské studium na FTVS UK v Praze. Pracuje v Centru Paraple, kde se pohybuje od své praxe ve 2. ročníku až doteď. Kromě práce s klienty je v Centru Paraple také vedoucí úseku fyzioterapie. Zde také spolupracuje na výuce studentů fyzioterapie.

Absolvovala kurzy Bazální posturální programy (2017), Mobilizační a měkké techniky (diagnostika a terapie funkčních poruch, 2015), Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (2014), Kurz vyšetření spinálního pacienta (2013, 2016).

Mgr. Veronika Gallusová

V roce 2011 dokončila bakalářské studium fyzioterapie na FZV UP v Olomouci, 2013 dokončila magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK v Praze. Krátce poté nastoupila na Spinální jednotku FN Motol, kde pracuje doposud.

Absolvovala kurzy Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (2016), EMSCI ASIA/ISNCSCI Instructional Course in Heidelberg (2016), Terapeutické využití Kinesiotapu (2014), Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (2014), Kurz vyšetření spinálního pacienta (2013).Dále přednášejí

Zdena Faltýnková

specialistka na spinální problematiku, fyzioterapeutka a ergoterapeutka Českého svazu paraplegiků (CZEPA, z.s.)

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

primář Spinální jednotky FN Motol

Registrace

předběžné přihlášky zasílejte na zuzana.hlinkova2@fnmotol.cz , registrační formulář bude dostupný později

Kontakt

  zuzana.hlinkova2@fnmotol.cz

  224 439 284

Fotogalerie z kurzu 2018

Fotogalerie z kurzu 2017