Kurz
Fyzioterapie u pacientů
s míšní lézí

pořádá Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Centrem Paraple, o.p.s.

odborným garantem kurzu je primář Spinální jednotky
FN v Motole doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Kurz je určen

 • fyzioterapeutům, kteří již mají spinálního pacienta v péči (v ambulanci nebo na lůžkovém oddělení)
 • novým kolegům ze specializovaných pracovišť (spinální jednotky, rehabilitační ústavy)

pokud váháte, zda vám kurz ještě něco přinese, nebo jste již s vlastními zkušenostmi dále za obsahem kurzu, pak vězte, že náš odhad pro účast na kurzu je doba praxe se spinálními pacienty maximálně 2 roky

Cíl kurzu

 • ztratit ostych před vozíkem
 • pochopit specifika spinálního poranění
 • seznámit se s nejdůležitějšími riziky u chronických pacientů po poranění míchy
 • získat inspiraci pro vyšetření a terapii
 • získat inspiraci pro stanovení cíle terapie
18. - 20. října 2024
registrace do 15. září 2024
Centrum Paraple
Ovčárská 471, Praha - Malešice     (mapa)
6.000,- Kč
Informace pro platbu naleznete dole

Program

Pátek 9.00 - 17.00

 • Úvodní slovo (Mgr. David Lukeš, ředitel Centra Paraple, o. p. s.)
 • Úvod do problematiky spinálního poranění (doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., primář Spinální jednotky v Motole)
 • Klinický obraz míšní léze (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Petra Laštůvková, Bc. Kristýna Šedivá)
 • Komplikace ohrožující jedince po poranění míchy (Mgr. Lenka Honzátková, DiS., Mgr. Hana Melicharová)
 • Správný sed na vozíku (Zdeňka Faltýnková, CZEPA, z. s.)
 • Terapie - prakticky (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Lenka Honzátková, DiS., Mgr. Petra Laštůvková, Bc. Kristýna Šedivá)

Sobota 9.00 - 18.00

 • Rozcvička na vozících
 • Vyšetření pacienta - teoreticky i prakticky (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Petra Laštůvková, Bc. Kristýna Šedivá)
 • Stanovení cíle terapie na základě vyšetření (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová)
 • Terapie - prakticky (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Petra Laštůvková, Bc. Kristýna Šedivá)

Neděle 9.00 - 15.00

 • Rozcvička na vozících
 • Terapie - teoreticky i prakticky (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Petra Laštůvková, Bc. Kristýna Šedivá)
 • Závěr kurzu (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Petra Laštůvková, Bc. Kristýna Šedivá)

Kurz připravují

Mgr. Zuzana Našincová

Mgr. Zuzana Našincová

Magisterské studium fyzioterapie ukončila na 2.LF UK a FN v Motole v roce 2008. Krátce poté nastoupila na Kliniku rehabilitace a TVL ve FN v Motole, od r. 2009 pracuje v rámci této kliniky na Spinální jednotce. Kromě práce fyzioterapeutky se podílí na výuce studentů fyzioterapie a studentů všeobecného lékařství. Momentálně na rodičovské dovolené.

Absolvovala kurzy EMSCI ASIA/ISNCSCI Instructional Course in Heidelberg (2013), Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku (2012), Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (2010), Medical Taping Concept (2010), STEPS: Principy sezení a správného držení těla, Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému (2009), Vývojová kineziologie v manuální medicíně (2009).

Je spoluautorkou několika odborných publikací se spinální problematikou a knihy Poranění míchy. Od roku 2013 se podílí na pořádání a přednášení na Kurzu vyšetření spinálního pacienta.

Mgr. Lenka Honzátková, DiS.

Mgr. Lenka Honzátková, DiS.

V roce 1998 ukončila vyšší odborné studium fyzioterapie, na které navázala magisterským studiem v oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (2004). V letech 1998-2000 byla zaměstnána jako fyzioterapeutka v Dětské léčebně Janské Lázně. V Centru Paraple působí od roku 1998. Původně pracovala jako fyzioterapeut, od roku 2008 jako pohybový terapeut a od roku 2016 jako metodik spinální problematiky. Na rodičovské už byla :) Dlouhodobě se věnuje oblasti zdravého životního stylu osob po míšním poranění. Podílí se na výuce studentů fyzioterapie a studentů aplikované sportovní výchovy a sportu u osob se specifickými ptořebami.

Absolvovala kurzy Posilování a strečink ve fyzioterapii (2014) , Výživa v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění (2014), Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů (2002), Vyšetření a léčba hybných poruch na bázi vývojové kineziologie (1998).

Mgr. Hana Melicharová

Mgr. Hana Melicharová

V roce 2009 vystudovala Ergoterapii na Fakultě zdravotnických studií (ZČU v Plzni), v roce 2012 dokončila bakalářské studium fyzioterapie a v roce 2014 dokončila magisterské studium na FTVS UK v Praze. Pracuje v Centru Paraple, kde se pohybuje od své praxe ve 2. ročníku až doteď. Momentálně na rodičovské dovolené. Kromě práce s klienty byla v Centru Paraple také vedoucí úseku fyzioterapie, kde také spolupracovala na výuce studentů fyzioterapie.

Absolvovala kurzy Bazální posturální programy (2017), Mobilizační a měkké techniky (diagnostika a terapie funkčních poruch, 2015), Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (2014), Kurz vyšetření spinálního pacienta (2013, 2016).

Mgr. Petra Laštůvková

Mgr. Petra Laštůvková

V roce 2007 ukončila Bc. studium na 3.LF, rok působila ve FNKV jako fyzioterapeutka na interně, kardiochirurgii, neurochirurgii a hematologii. V roce 2012 ukončila Mgr. studium na FTVS, při studiu působila na ambulantní rehabilitaci. V Centru Paraple je od roku 2008, nejdřív jako studentka a od roku 2010 jako fyzioterapeutka. Od roku 2019 je vedoucí fyzioterapie.

Absolvovala kurzy Metoda Roswithy Brunkov a její využití v prevenci a terapii poruch (2010), Mobilizační a měkké techniky (diagnostika a terapie funkčních poruch, 2012), Bazální posturální podprogramy (2013), Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (2014) a Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (2019).

Bc. Kristýna Šedivá

Bc. Kristýna Šedivá

V roce 2005 dokončila bakalářské studium fyzioterapie v Plzni. Krátce po ukončení studia nastoupila na Spinální jednotku ve FN Motol, kde pracuje doteď. Kromě práce fyzioterapeutky se podílí na výuce studentů fyzioterapie a studentů všeobecného lékařství a na vedení kurzu Vyšetření spinálního pacienta.

Absolvovala kurzy Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty (2022), Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (2016), Vyšetření spinálního pacienta (2016) a EMSCI ASIA/ISNCSCI Instructional Course in Heidelberg (2019), Fyzioterapie u poruch dýchání u dětí a dospělých (2017), dále Kinestetická mobilizace (2008), Posturální nároky při vertikalizaci pacientů s míšní lézí (2007), Spasticita versusu klinický hypertonus (2006), Vývojová kineziologie v manuální medicíně (2005).

Od roku 2021 má kapitánské zkoušky kategorie M na vnitrozemskou a příbřežní plavbu ;)

Dále přednášejí

Zdeňka Faltýnková

specialistka na spinální problematiku, fyzioterapeutka a ergoterapeutka Českého svazu paraplegiků (CZEPA, z.s.)

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

primář Spinální jednotky FN Motol

Registrace

Registrační a platební údaje

 • Registrace na kurz je možná do
  15. 9. 2024
 • Registrační poplatek
  6.000,- Kč
 • Uhraďte na účet číslo
  35-9500700207 / 0100
  QR platba
 • Do poznámky uveďte
  Vaše jméno
  jinak nebudeme schopni vaši platbu identifikovat
 • Přihlášení na kurz je platné až po přijetí registračního poplatku
 • Storno registračního poplatku je možné. Z ceny odečteme již vynaložené náklady

Kontakt

Fotogalerie z kurzu 2022

Fotogalerie z kurzu 2019

Fotogalerie z kurzu 2018

Fotogalerie z kurzu 2017

Absolventi kurzu

Bc. Lenka Baštářová
Mgr. Andrea Bradáčová FN Motol [email protected]
Bc. Julie Chlebovská [email protected]
Mgr. Karolína Chmelová RÚ Hrabyně [email protected]
Mgr. Lukáš Chobot RÚ Kladruby
Mgr. Matylda Chvátalová FN Motol [email protected]
Barbora Dvořáková
Bc. Hana Fantová
Bc. Katka Fešarová FN Ostrava [email protected]
Bc. Eva Fialová FN Motol [email protected]
Bc. Prokop Havrda CKP Sámova [email protected]
Dis. Jakub Helienek RÚ Hrabyně [email protected]
Mgr. Lucia Hlaváčová SJ FN Brno [email protected]
Kateřina Hluchníková
Bc. Karolína Hrbáčková
Bc. Filip Hromádka FNO Ostrava 739 913 946, [email protected]
Bc. Anna Hůlková Poliklinika Čumpelíkova, Dům Bohemia s.r.o., Kobylisy
Štěpánka Jíšová RÚ Kladruby
DiS Martina Jurjaková RÚ Hrabyně [email protected]
Mgr. Petr Kalman Fakultní nemocnice Ostrava - Spinální jednotka [email protected]
DiS. Jitka Komárková FN Motol [email protected]
Bc. Jiří Kratochvíl RÚ Kladruby 608 857 835, [email protected]
Bc. Zuzana Kršáková ParaCENTRUM Fenix [email protected]
Bc. Kristýna Kvitová RÚ Hrabyně [email protected], [email protected]
Mgr. Klára Lippertová RÚ Kladruby [email protected]
Bc. Peter Mačej RÚ Hrabyně [email protected]
Mgr. Lucie Machů Spinální jednotka FN Brno [email protected]
Bc. Kristýna Martincová ParaCENTRUM Fenix [email protected]
Mgr. Radmila Mecová
Bc. Peter Nemčík RÚ Hrabyně [email protected]
Bc. Kateřina Němcová RÚ Kladruby
Mgr. Pavla Nimrichtová Rehabilitace Bludov s.r.o. [email protected]
Bc. Kateřina Nosková Fyzioterapie Šimonková [email protected], www.fyzioterapeut.com
Bc. Lukáš Novák Nemocnice České Budějovice [email protected]
Bc. Dominika Pincová Rehabilitace Černošice [email protected]
Mgr. Markéta Ryšavá
Marie Šafrhansová MyFyzio, Koterovská 17, Plzeň 326 00 [email protected], 777 039 384
Dipl.f. Šimon Sagan RÚ Kladruby [email protected], +421 944 329 727
Mgr. Alena Samcová Centrum Paraple [email protected]
Bc. Barbora Sirotiarová
Mgr. Edita Strusková Praha, od září České Budějovice [email protected], tel. 777 156 467
Mgr. Anežka Tomková Spinální jednotka FN Brno [email protected]
Bc. Petra Vacková
Bc. Petr Vaculík Klinika RHB FN Motol [email protected]
Dis. Ján Valalík
Bc. Lucie Vávrová RÚ Hrabyně [email protected]
Mgr. Lenka Vinciková
Bc. Anna Vondrášková